مارکتینگ و بازاریابی
25
اکتبر

بازاریابی قومیتی و استانی درایران و جهان چه اهمیتی دارد؟

دانشمندان بيان ميكنند استراتژي بازاريابي قومي وقتي بايد استفاده شود كه مصرف كنندگان اقليت قومي داراي نياز يگانه اي هستند كه توسط محصولات طراحي شده براي گروه هاي اكثريت...

ادامه مطلب