12
آگوست

دریافت فاکتور و واریز وجه

بعد از انتخاب محصول با مجموعه ما تماس حاصل فرمائید و با توجه به تعداد فاکتور خود را دریافت نمائید . پس از واریز 50 درصد از کل مبلغ سفارش شما تائید می گردد.