• تلفن: 66563007 - 66903053 - 66902246 ایمیل: afrang1380@gmail.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

چتر تبلیغاتی

چتر تبلیغاتی با امکان چاپ تمام رنگی

در چترهای تبلیغاتی مورد ارائه مجموعه ما امکان چاپ لوگو شما بر روی چتر به صورت تمام رنگی فراهم می باشد. چترها به همراه کاور و با کیفیت مناسب تولید و عرضه می گردد.